Programas de promoción e divulgación do cooperativismo e a economía social

Administrador/ Xuño 30, 2005/ Xeral

Orde do 2 de decembro de 2004 pola que se desenvolven os programas de promoción e divulgación do cooperativismo e a economía social. (DOG, venres 10 de decembro de 2004).


Esta orde divídese nos seguintes programas:


I. Impulso de proxectos empresariais cooperativos.


II. Finanzamento dos gastos derivados da constitución de cooperativas e da modificación ou adaptación dos seus estatutos sociais.


III. Fomento e consolidación do asociacionismo.


IV. Actividades de promoción do cooperativismo e adaptación ás novas tecnoloxías.


V. Fomento do acceso á condición de socio traballador.


VI. Apoio ás cooperativas prestadoras de servizos sociais e de integración social.

Share this Post