Inicio de curso

Administrador/ Setembro 14, 2020/ Xeral

Comenzamos el nuevo curso 2020/2021 con mucha ilusión y responsabilidad, garantizando la máxima seguridad en nuestras escuelas infantiles. ¡Consulta en nuestros centros la disponibilidad de plazas vacantes! Y recuerda: Plazas gratuitas para 2º hij@ y sucesivos de la unidad familiar.

Novo modelo libro de visitas

Administrador/ Maio 31, 2006/ Xeral

A partir do día 1 de xuño, cada centro de traballo deberá dipor do novo modelo do LIBRO DE VISITAS DA INSPECCIÓN DE TRABALLO E SEGURIDADE SOCIAL. Os asociados que non o teñan, pderán comprarlo pola súa conta e AFESIN se encargará de remitilo á Inspección de Traballo para que o selen e así evitar desprazamentos innecesarios ós nosos asociados.

Proposta de cuotas

Administrador/ Maio 31, 2006/ Xeral

Actualización dos tramos de Renta Per Cápita según o Salario Mínimo Interprofesional vixente (540,90 euros).

Regulamento de Organización e Funcionamento das Escolas Infantís Municipais

Administrador/ Novembro 30, 2005/ Xeral

O Pleno do Concello de Narón aprobou inicialmente o Regulamento de Organización e Funcionamento das EScolas Infantís Municipais, polo que pasado o período de exposición pública, tras a publicación dun anuncio no BOP o 31 de agosto de 2005, sen que se tivesen formulado alegacións, queda aprobada definitivamente a súa redacción. Regulamento

Aumenta o nivel de ocupación das escolas infantis no verán

Administrador/ Agosto 8, 2005/ Xeral

Nivel de ocupación: Algunhas garderias da comarca teñen entre un 40% e un 70% das suas prazas ocupadas durante os meses de verán. Idades: As escolas infantis dan servizo a pequenos con idades comprendidas entre os 0 e os 3 anos. Aos centros de ferrolterra acoden sobre todo os nenos con maior idade dentro dese grupo. Actividades: Os pequenos realizan

Ler máis

Programas de promoción e divulgación do cooperativismo e a economía social

Administrador/ Xuño 30, 2005/ Xeral

Orde do 2 de decembro de 2004 pola que se desenvolven os programas de promoción e divulgación do cooperativismo e a economía social. (DOG, venres 10 de decembro de 2004). Esta orde divídese nos seguintes programas: I. Impulso de proxectos empresariais cooperativos. II. Finanzamento dos gastos derivados da constitución de cooperativas e da modificación ou adaptación dos seus estatutos sociais.

Ler máis