Inicio de curso

Administrador/ Setembro 14, 2020/ Xeral

Comenzamos el nuevo curso 2020/2021 con mucha ilusión y responsabilidad, garantizando la máxima seguridad en nuestras escuelas infantiles. ¡Consulta en nuestros centros la disponibilidad de plazas vacantes! Y recuerda: Plazas gratuitas para 2º hij@ y sucesivos de la unidad familiar.

Curso de Atención en comedores infantís e outras actividades extraescolares

Administrador/ Agosto 25, 2006/ Cursos

Afesin participará na impartición do curso “Atención en comedores infantís e outras actividades extraescolares”, dentro do proxecto Ferrol Emprega. Os módulos que desenvolverá Afesin son os seguintes: Atención especializada á infancia (80 horas) Transporte escolar (50 horas) Animación no tempo libre (50 horas) Os módulos se impartirán entre o 28 de agosto e o 20 de outubro, de luns a

Ler máis

Novo modelo libro de visitas

Administrador/ Maio 31, 2006/ Xeral

A partir do día 1 de xuño, cada centro de traballo deberá dipor do novo modelo do LIBRO DE VISITAS DA INSPECCIÓN DE TRABALLO E SEGURIDADE SOCIAL. Os asociados que non o teñan, pderán comprarlo pola súa conta e AFESIN se encargará de remitilo á Inspección de Traballo para que o selen e así evitar desprazamentos innecesarios ós nosos asociados.

Proposta de cuotas

Administrador/ Maio 31, 2006/ Xeral

Actualización dos tramos de Renta Per Cápita según o Salario Mínimo Interprofesional vixente (540,90 euros).

Regulamento de Organización e Funcionamento das Escolas Infantís Municipais

Administrador/ Novembro 30, 2005/ Xeral

O Pleno do Concello de Narón aprobou inicialmente o Regulamento de Organización e Funcionamento das EScolas Infantís Municipais, polo que pasado o período de exposición pública, tras a publicación dun anuncio no BOP o 31 de agosto de 2005, sen que se tivesen formulado alegacións, queda aprobada definitivamente a súa redacción. Regulamento

Cursos de Manipulador de alimentos

Administrador/ Outubro 23, 2005/ Cursos

A Confederación de Empresarios de Ferrol organiza cursos de Manipuladores de alimentos para persoal que no seu traballo manipulen o precisen. Esta entidade está homologada pola Consellería de Sanidade para a execución dos cursos.