Regulamento de Organización e Funcionamento das Escolas Infantís Municipais

Administrador/ Novembro 30, 2005/ Xeral

O Pleno do Concello de Narón aprobou inicialmente o Regulamento de Organización e Funcionamento das EScolas Infantís Municipais, polo que pasado o período de exposición pública, tras a publicación dun anuncio no BOP o 31 de agosto de 2005, sen que se tivesen formulado alegacións, queda aprobada definitivamente a súa redacción.

Regulamento

Share this Post